മൊബൈൽ ഫോൺ
086-577-62280688
ഇ-മെയിൽ
1173667715@qq.com
 • shouye-1
 • shouye-2

ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങൾ

യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ

ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചില സൂപ്പർ വസ്തുതകൾ ഉണ്ട്

 • 20052005

  2005

  കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്

 • 60 million+60 million+

  60 ദശലക്ഷത്തിലധികം

  കയറ്റുമതി വോളിയം

 • 20+20+

  20+

  മികച്ച സ്റ്റാഫ്

അപേക്ഷകൾ

 • Applications (2)

  അപേക്ഷകൾ (2)

 • Applications (3)

  അപേക്ഷകൾ (3)

 • Applications (4)

  അപേക്ഷകൾ (4)

 • Applications (1)

  അപേക്ഷകൾ (1)